CÁC KHÓA HỌC

 

Nhằm đáp ứng các nhu cầu cụ thể của từng học viên, chúng tôi cung cấp các khóa học khác nhau:

Tên khóa học

Mục tiêu của khóa học

Ngữ pháp cơ bản

Cung cấp và trang bị/trang bị lại cho các em những kiến thức về ngữ pháp chuẩn, từ đây giúp các em có cơ sở để học các kỹ năng quan trọng khác của tiếng Anh
Phát âm và Giao tiếp
– Hướng dẫn các em cách phát âm chuẩn theo trọng âm của từ, của câu

– Từ những kiến thức về trọng âm, hướng dẫn và củng cố các em về cách nghe, nói trong sinh hoạt và đời sống hàng ngày

TOEIC các trình độ Trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia kỳ thi Toeic đạt kết quả tương đương các trình độ cụ thể
IELTS các trình độ Trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia kỳ thi Ielts đạt kết quả tương đương các trình độ cụ thể
Luyện thi chuyên tiếng Anh cấp 3 Trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia kỳ thi chuyên tiếng Anh cấp 3 vào các trường như Chuyên ngữ, Amsterdam
JUNIORS, PRIMARY
Giúp các bạn học sinh phổ thông học tốt tiếng Anh