IElTS Listening – Labelling a diagram 2

0
158

Loại điền thông tin vào diagram trong Section 2 là một loại dạng câu hỏi gặp khá thường xuyên.

Một TIP hữu ích là câu trả lời sẽ theo thứ tự lần lượt nên chúng ta khi làm có thể bám vào thông tin được đưa ra trong Audio

Vì vậy thông tin mà bạn expect sẽ là phần question 1, tiếp đó là 2,3,4 và 5

Listen to the recording and identify the labels for questions 1 to 5.

labelling 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here