IELTS Listening – Labelling a map 4- Section 2

0
252

Labeling a map” là một trong các dạng bài thường xuất hiện trong phần 2 của bài thi IELTS Listening. Với nhiều bạn đây là một trong những dạng bài tương đối khó. Dưới đây là các TIPS cũng như cách làm dạng bài này trong IELTS Listening.

1. Đọc bản đồ để xác định các ranh giới

 • Các bạn nên chú ý đến những địa điểm đã được cho sẵn trên bản đồ vì đây chính là những gợi ý rất quan trọng giúp bạn định vị phương hướng của các phần cần điền vào Map
 • Đây là bước đầu tiên nhé: Bạn nên tập trung nghe và không được bỏ lỡ các thông tin nào vì các địa danh trên bản đồ xuất hiện trong bài nghe thường theo đúng số thứ tự tương ứng trên bản đồ. Xác định số thứ tự câu hỏi sẽ giúp bạn phân biệt vị trí câu hỏi với các thành phần khác trong đề bài.

2. Xác định điểm bắt đầu

 • Xác dịnh được địa điểm khởi đầu của bản đồ, từ điểm bắt đầu đó.Thông thường, vị trí được đánh dấu sẵn trên bản đồ, thường bắt đầu bằng các từ: “You are here”, “Entrance”,…

3. Xác đinh phương hướng:

 • Phương hướng (North, South, East, West) là điều vô cùng quan trọng đối với bài Maps nên các bạn không được nhầm lẫn nhau đâu nhé.
 • Giới từ chỉ nơi chốn: in front of, next to, beside, behind, to the left of, opposite, between,…
 • Từ vựng về chỉ đường: take the first on the left (rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên), turn right at the crossroads (đến ngã tư thì rẽ phải), on your left (bên tay trái), on  your right (bên tay phải), straigh ahead of you (ngay trước mặt), take the second on the right (rẽ phải ở ngã rẽ thứ hai), …

If you’re ready to begin, let’s first of all look at the map

Gotham-City-map-IELTS

Listen to the text. Choose and type FIVE letters from the map to answer questions 1.-5. (Choose one letter beside each number)

 1. The first rest stop:   __________
 2. The medical tent:  __________
 3. The second rest stop:  _________
 4. City Hall:  _________
 5. The medal collection point:  _________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here