Một số bài văn chữa mẫu

Bài mẫu đã được chấm điểm

Đây là một số bài viết của các bạn đã được IELTS Examiner sửa. Học từ lỗi của người khác cũng là một cách hay đấy!

 

Chủ đề Bài đã sửa Điểm
Advertising and fashion Advertising and fashion_001 6.5
Advertising and fashion_002 6.5
Animal and zoos Animals and zoos_001 7.5
City and life City and life_001 7.5
City and life_002 7.0
City and life_003 7.5
Crimes Crimes_001 7.0
Crimes_002 8.0
Education Education_001 7.5
Education_002 7.5
Education_003 8.0
Education_004 7.5
Education_005 8.0
Education_006 6.5
Education_007 7.5
Education_008 8.0
Environment Environment_001 6.5
Environment_002 7.5
Family Family_001 8.0
Global issues Global issues_001 8.0
Global issues_002 7.0
Internet and technology Internet and technology_001  7.5
Internet and technology_002 8.0
Internet and technology_003 8.0
Language Language_001 7.5
National events National events_001 7.5
Sports Sports_001 6.5
Sports_002 8.5
Travel Travel_001 7.0
Work and life Work and life_001  6.5
Work and life_002 6.5
Work and life_003 6.5
Work and life_004 7.5

Nguồn vietleap